Archive หมวดหมู่: Uncategorized

ไทยบางแก้ว

ไทยบางแก้ว หรือนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า บางแก้ว สุนัขประเภทสปิตซ์สายพันธุ์หนึ่ง ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และถือเป็นสุนัขไทยสายพันธุ์เดียวที่มีขนยาวสองชั้น หางเป็นพวง มีขน ขาหน้าคล้ายขนขาแข้งสิงห์แผงรอบคอคล้ายสิงโตมีความเฉลียวฉลาด ประวัติ ประวัติความเป็Read More

เจ้าของแมวมักมีการศึกษาสูงกว่าเจ้าของสุนัข

     ผลการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงในอังกฤษ พบว่าคนเลี้ยงแมวinetmsg.comไว้ที่บ้านจะเป็นผู้มีการศึกษาสูงระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า คนที่เป็นเจ้าของสุนัข แต่ทว่าความเหนือกว่าทางเชาวน์ปัญญาไม่น่าจะมีสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยง หRead More