Archive หมวดหมู่: Husky Cafe กับเหล่าไซบีเรียนฮัสกี้

Husky Cafe กับเหล่าไซบีเรียนฮัสกี้

Husky Cafe กับเหล่าไซบีเรียนฮัสกี้ ในต่างประเทศนั้นมีคาเฟ่สัตว์ต่างๆ มาแล้วมากมาย ตั้งแต่พื้นๆ อย่างคาเฟ่แมว สุนัข นก ไปจนถึงคาเฟ่สัตว์เลื้อยคลาน คาเฟ่แกะ คาเฟ่กิ้งก่า คาเฟ่เต่า และอีกมากมาย แต่ในไทยเราเองก็มีเหมือนกันนะ แม้จะไม่ได้แปลกอะไรมาก แต่รัRead More